Mistrzostwa Świata Speedway’u

2020-04-29 17:00:00

Grand Prix Speedway

2020-02-29 20:00:00

Planowana relacja

Przejdź

Finał ICE SPEEDWAY

2020-02-28 18:00:00

Planowana relacja

Przejdź

Grand Prix Polski

2020-02-22 19:00:00

Zakończona

Przejdź

Grand Prix Szwecji

2020-02-20 19:00:00

Planowana relacja

Przejdź

Grand Prix Australii

2020-03-19 19:00:00

Planowana relacja

Przejdź

Wyprzedź PoBandzie z HN Speed Energy. Zbuduj swój zespół, sięgnij po nagrody!

Sezon zbliża się szybkimi krokami. Wychodząc naprzeciw Waszym sugestiom postanowiliśmy stworzyć zabawę, by każdy z Was mógł w sezonie 2020 stworzyć swój zespół walczący na żużlowym torze.

Zasady Zabawy „WYPRZEDZAJ PO BANDZIE”

1. Zadaniem uczestników Zabawy jest dobór zawodników do drużyny na podstawie ustalonej przez Organizatora listy.

2. Skład drużyny należy ustalić według następujących zasad:

 • wartość drużyny nie może przekroczyć 10 000 000 złotych (dotyczy wszystkich zawodników),
 • z numerami 1-3 należy wystawić dowolnego zawodnika (kod: D),
 • z numerami 4-5 należy wystawić wyłącznie polskiego zawodnika (kod: PL),
 • z numerami 6-7 należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J),
 • z numerem 8 (R) należy wstawić dowolnego zawodnika, z tym, że przypisana do niego kwota musi być równa lub mniejsza od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 1-5,
 • z numerem 9 (RJ) należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J), z tym, że przypisana do niego kwota musi być równa lub mniejsza od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 6-7,
 • jednego z zawodników z numerami 1-7 należy wytypować jako tzw. jokera – jego punkty będą liczone podwójnie; jokerem nie może być zawodnik z jedną z dwóch najwyższych kwot w wybranym składzie.

3. Drużyny uczestników będą punktować we wszystkich kolejkach rundy zasadniczej ekstraklasy żużlowej. Podstawą zaliczenia zawodnikom punktów w Zabawie będą wyniki podane na stronie internetowej pobandzie.com.pl w terminie do 48 godzin od momentu zakończenia każdego meczu danej kolejki. Weryfikacji wyników zawodów po tym terminie Organizator nie uwzględnia.

4. Zawodnicy rezerwowi (numery 8-9) mogą zastąpić zawodników ze składu podstawowego (numery 1-7) tylko wtedy, gdy taki zawodnik nie wystąpi w żadnym biegu w danej kolejce. Dotyczy to także zawodnika, który nie został wykluczony ze swojego pierwszego wyścigu, lecz uległ kontuzji, do której przyczynił się inny zawodnik wykluczony z tego wyścigu. Punkty zawodnika zastępującego jokera nie będą liczone podwójnie.

5. Jeżeli uczestnik Zabawy wstawi do składu zawodnika, który w trakcie sezonu przejdzie do niższej ligi, wtedy jego dorobek punktowy z niższej ligi nie będzie brany pod uwagę. Taki zawodnik może być zastępowany przez zawodnika rezerwowego z numerem 8.

6. Uczestnik może zgłosić do Zabawy tylko jedną drużynę z jednego adresu mailowego. Identyfikator uczestnika na listach podawanych przez Organizatora będzie podany przez uczestnika nick w postaci @NICK_UCZESTNIKA. Nick nie może zawierać w sobie lokowania produktu, manifestowania poglądów politycznych, ani też wulgaryzmów.

7. Organizator może odmówić przyjęcia do Zabawy składu zgłoszonego przez Uczestnika bez podania przyczyny, jednak nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego meczu w całej Zabawie. W przypadku zgłoszenia identycznych składów, decyduje kolejność chronologiczna zgłoszeń, a Organizator poinformuje zainteresowanych uczestników o zaistniałej sytuacji.

8. Składy uczestników, które nie spełniają warunków opisanych w punktach 2 i 6, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

9. W każdej kolejce zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów. Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

 • niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
 • niższa kwota przypisana jokerowi.

10. Pięciu najlepszym uczestnikom w danej kolejce Organizator przyzna premie punktowe za zajęte miejsca według schematu:

1 miejsce – 50 punktów

2 miejsce – 30 punktów

3 miejsce – 20 punktów

4 miejsce – 10 punktów

5 miejsce – 5 punktów

O kolejności miejsc decydować będą zasady opisane w punkcie 9.

11. W całej Zabawie zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów (wraz z premiami). Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

 • niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
 • niższa kwota przypisana jokerowi,
 • niższa suma wszystkich punktów premiowych.

12. Najlepszy uczestnik każdej kolejki otrzyma talon zakupowy SODEXO o wartości 100 zł /słownie sto złotych/, oraz zgrzewkę napoju energetycznego HN SPEED ENERGY, które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu kolejki.

13. Najlepsi uczestnicy Zabawy otrzymają: 

1. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 1500 zł /słownie tysiąc pięćset złotych/

2. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 800 zł /słownie osiemset złotych/

3. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 300 zł /słownie trzysta złotych/,

które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu w całej Zabawie.

14. Drużyna zgłoszona przez redakcję portalu pobandzie.com.pl nie będzie uwzględniana w przyznawaniu talonów na każdym etapie Zabawy.

15. Zestawienie zespołu wraz z jego nazwą oraz nickiem jak i wszelkie zapytania związane z zabawą prosimy kierować na maila wyprzedzpobandzie@po-bandzie.com.pl

16. Na zgłoszenia zespołów czekamy do 2 kwietnia do godziny 24.00

Poniżej prezentujemy nasz redakcyjny skład wybrany przez naszego eksperta i statystyka Karola Płonkę. Pokażcie, że potraficie i wyprzedźcie PoBandzie oraz Karola.

Skład redakcji PoBandzie:

@PoBandzie

1. (D) LEO_MAD / 2 540 000 zł

2. (D) MIK_MIC / 1 770 000 zł (JOKER)

3. (D) SIE_ŁOG / 700 000 zł

4. (PL) PIO_PAW / 2 060 000 zł

5. (PL) SZY_WOŹ / 1 420 000 zł

6. (J) WIK_LAM / 650 000 zł

7. (J) PRZ_LIS / 250 000 zł

8. (R) JAK_MIŚ / 250 000 zł

9. (RJ) NOR_KRA / 250 000 zł

RAZEM: 9 890 000 zł


Poniżej wirtualna lista zawodników do wyboru:

KODY ZAWODNIK KWOTA
PL / D BAR_ZMA     2 600 000 zł
D LEO_MAD     2 540 000 zł
D EMI_SAJ     2 330 000 zł
D ART_ŁAG     2 310 000 zł
PL / D JAN_KOŁ     2 250 000 zł
D TAI_WOF     2 220 000 zł
D MAR_VAC     2 100 000 zł
PL / D PIO_PAW     2 060 000 zł
D JAS_DOY     2 080 000 zł
PL / D MAC_JAN     2 020 000 zł
D GRI_ŁAG     1 930 000 zł
D NIC_PED     1 820 000 zł
D FRE_LIN     1 790 000 zł
PL / D PAT_DUD     1 780 000 zł
D MIK_MIC     1 770 000 zł
D KEN_BJE     1 750 000 zł
PL / D MAK_DRA     1 730 000 zł
PL / D KAC_WOR     1 630 000 zł
D NKR_IVE     1 590 000 zł
PL / D JAR_HAM     1 460 000 zł
PL / D PRZ_PAW     1 450 000 zł
PL / D KRZ_KAS     1 430 000 zł
PL / D SZY_WOŹ     1 420 000 zł
D MJE_JEN     1 400 000 zł
PL / D KRZ_BUC     1 360 000 zł
PL / D BAR_SME     1 320 000 zł
D MAT_ZAG     1 310 000 zł
PL / D PIO_PRO     1 280 000 zł
D ANT_LIN     1 210 000 zł
D MAX_FRI     1 190 000 zł
D AND_THO     1 160 000 zł
PL / D PAW_MIE     1 140 000 zł
PL / D JAK_JAM     1 090 000 zł
PL / D RUN_HOL     1 050 000 zł
D TRO_BAT     1 040 000 zł
D BRA_KUR        990 000 zł
J / PL / D DOM_KUB        920 000 zł
D GLE_CZU        850 000 zł
D VAC_MIL        840 000 zł
PL / D PAW_PRZ        820 000 zł
D AND_LIE        750 000 zł
D SIE_ŁOG        700 000 zł
PL / D MAT_SZC        680 000 zł
J / PL / D WIK_LAM        650 000 zł
D ROB_LAM        580 000 zł
D DAN_BEW        540 000 zł
D DAW_LAM        520 000 zł
J / PL / D RAF_KAR        470 000 zł
D LUK_BEC        350 000 zł
J / PL / D WIK_TRO        340 000 zł
D ROM_LAC        320 000 zł
D JAI_LID        300 000 zł
D JON_JEP        250 000 zł
D JAN_KVE        250 000 zł
J / PL / D PRZ_LIS        250 000 zł
J / PL / D JAK_MIŚ        250 000 zł
J / PL / D NOR_KRA        250 000 zł
D ERI_RIS        200 000 zł
PL / D SEB_NIE        200 000 zł
PL / D OSK_BOB        200 000 zł
J / PL / D MAR_TUR        200 000 zł
J / PL / D SZY_SZL        150 000 zł
J / PL / D MAT_TON        150 000 zł
J / PL / D DAM_LOT        150 000 zł
J / PL / D KAM_NOW        150 000 zł
J / PL / D ADR_WOŹ        150 000 zł
J / PL / D BAR_KOW        150 000 zł
J / PL / D DAM_PAW        150 000 zł
J / PL / D DEN_ZIE        150 000 zł
J / PL / D DOM_TYM        150 000 zł
J / PL / D HUB_ŚCI        150 000 zł
J / PL / D JAK_OSY        150 000 zł
J / PL / D KAC_GOS        150 000 zł
J / PL / D KAC_ŁOB        150 000 zł
J / PL / D KAC_PLU        150 000 zł
J / PL / D KAM_PYT        150 000 zł
J / PL / D KRZ_SAD        150 000 zł
J / PL / D MAT_BAR        150 000 zł
J / PL / D MAT_PAN        150 000 zł
J / PL / D MAT_ŚWI        150 000 zł
J / PL / D MAT_TUD        150 000 zł
J / PL / D MIC_CUR        150 000 zł
J / PL / D NIL_TUF        150 000 zł
J / PL / D PAT_WOJ        150 000 zł
J / PL / D PRZ_GIE        150 000 zł
J / PL / D TYM_PIC        150 000 zł
J / PL / D WIK_JAS        150 000 zł

Partnerem zabawy jest firma HN Nowak GMBH, producent napoju energetycznego HN SPEED ENERGY

 
Skip to content